Quốc Hội Thảo Luận Về Thí Điểm Mô Hình Chính Quyền Đô Thị Một Cấp Tại Đà Nẵng

10-07-2020 214 30
quoc-hoi-thao-luan-ve-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-mot-cap-tai-da-nang

Chính trị

Published on 2020-06-19 16:31:15