Giám Đốc CDC Bến Tre Nộp lại 3,5 Tỷ Đồng Vụ Mua Sắm Thiết Bị Sinh Phẩm Y Tế

09-06-2022 214 30
giam-doc-cdc-ben-tre-nop-lai-35-ty-dong-vu-mua-sam-thiet-bi-sinh-pham-y-te

Sức khoẻ

Published on 2020-06-19 16:34:16